lingwistyka


lingwistyka
lingwistyka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. lingwistykayce, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'nauka o języku; językoznawstwo' <ang.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • lingwistyka — ż III, CMs. lingwistykayce, blm «nauka o języku, o jego budowie, funkcji i rozwoju; językoznawstwo» ∆ Lingwistyka matematyczna «dział językoznawstwa zajmujący się badaniem zjawisk językowych metodami matematycznymi, stosowanymi do analizy… …   Słownik języka polskiego

  • ЭТНОЛИНГВИСТИКА —         (антрополог, лингвистика, лингвистич. антропология и др.)         по наиболее распространенному определению наука, занимающаяся исследованием связей между языковыми и культурными явлениями. За этим общим определением стоят достаточно… …   Энциклопедия культурологии

  • Witold Mańczak — is a Polish linguist. He is a member of Polish Academy of Learning and the Polish Academy of Sciences.Publications* Witold Manczak, The Method of Comparing the Vocabulary in Parallel Texts . Journal of Quantitative Linguistics 10(2): 93 103… …   Wikipedia

  • Szkop — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • Witold Mańczak — es un lingüista polaco que ha destacado como romanista. Es mimebro de la Polska Akademia Umiejętności y de la Academia Polaca de Ciencias. En su trabajo destacan las llamadas leyes de Mańczak. Publicaciones Witold Manczak, The Method of Comparing …   Wikipedia Español

  • językoznawstwo — n III, Ms. językoznawstwowie, blm «nauka o języku, mowie, o jego budowie, funkcji i rozwoju; lingwistyka» Językoznawstwo ogólne, porównawcze, strukturalne, stosowane …   Słownik języka polskiego

  • pedolingwistyka — ż III, CMs. pedolingwistykayce, blm jęz. «dział lingwistyki, którego przedmiotem badań jest mowa dziecka» ‹gr. + lingwistyka› …   Słownik języka polskiego

  • a — {{stl 13}}a I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n ndm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} litera zaczynająca alfabet; stanowi odpowiednik samogłoski {{/stl 7}}{{stl 8}}a {{/stl 8}}{{stl 7}} {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • językoznawstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. językoznawstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nauka o języku jako narzędziu społecznego porozumiewania się, uwzględniająca jego rozwój, funkcjonowanie, strukturę, porównywanie różnych systemów językowych; lingwistyka …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lingwistyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z lingwistyką; językoznawczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Teorie lingwistyczne. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień